De frigjorte mænd

Af Anne Lise Marstrand-Jørgensen 23

En ny flok mænd slutter sig i disse dage til kampen for ligestilling og mod undertrykkelse af kvinder. De vil ikke acceptere social kontrol af kvinder, siger de. Kampen for ligestilling skal knyttes sammen med kampen for integration. Sådan er det i hvert fald, hvis man skal tage deres ord for pålydende. De ord, de gemmer sig bag, når de taler om, at de hvide feminister svigter de brune, at deres tanker er “kugleskøre” og at de ikke foretager sig andet end latterligt navlepilleri. Eller at kvindesvømning i Gellerup skal forbydes, fordi det er et udslag af mænds ønske om at undertrykke og kontrollere, når kvinder – blandt andet, men ikke kun – på baggrund af deres religiøse overbevisning ikke har lyst til at bade sammen med mænd. Det er sikkert nogle af de samme mænd, der vil befri kvinder fra tørklædet, fordi de ved, at det er undertrykkende. Uagtet at der kan være mange grunde til at kvinder træffer individuelle valg om beklædning.

Hykleriet er ikke til at tage fejl af. Klæd dig af, vær nøgen sammen med mænd, gør som vi dikterer. Ellers er du undertrykt. Ellers passer du ikke til vores forestilling om frigjorthed.

De femogtyve ud af enogtredive byrådsmedlemmer i Åhus, der støttede Venstres ønske om at standse den kønsopdelte svømning i Gellerup, burde i stedet have brugt tid på at tale med kvinderne selv. De kunne f.eks have talt med Wissal El-Arid, som i dette klip fortæller, hvad hun mener om, at byrådspolitikere har frataget hende muligheden for et ugentligt frirum med andre kvinder. Som hun så smukt siger: Frihed og styrke betyder for mig, at jeg kan sige fra. Hun spørger også klogt, hvad byrådspolitikerne mener, det vil gavne hende at overskride sin blufærdigheds grænser. Men så langt har de nok ikke tænkt. Det handler nemlig slet ikke om Wissal og vores medsøstre. Det handler om retten til at bestemme over andre mennesker og udtale sig om, hvad de skal, hvem de er og hvordan de tænker. Uden at tale med dem forstås.

Kvinder har altid og vil altid finde styrke i andre kvinders selskab. Og kvindefællesskaber er altid enten blevet set ned på eller fundet skræmmende af nogle mænd. Det sidste kan jeg godt mobilisere en vis forståelse for. Uden kvindefællesskaber havde kvinderne næppe fået stemmeret. Uden kvindefællesskaber havde kvindekampen ikke fundet sted. Og både stemmeret og kampen for at bestemme over egen krop har selvfølgelig medført visse begrænsninger for den autoritære mand.

Den nye undertrykkelse finder sjovt nok sted samme sted, som den spirende frigørelse. Når minoritetens kvinder tager bladet fra munden og forsvarer enten tørklæde eller blufærdighed overrules de af mænd, der ved bedre. Mænd, der er sikre på, de har fundet ud af, hvordan undertrykkelse ser ud.

Undertrykkelse og social kontrol finder sted i alle samfundslag og blandt alle samfundsgrupper. Dele af minoriteten er hårdere ramt end andre grupper. Det skal vi alle være med til at tage hånd om og modvirke. Men ikke gennem marginalisering, dominans og signaler om at de ramte kvinder er dumme og ude af stand til selv at tænke. Der findes viden og der findes modstand. Støt op om det i stedet for at tale alle ned.

I virkeligheden er blufærdighed måske ligefrem en trend, som er kommet for at blive. Det vækker bekymring hos mange, at de unge ikke vil bade sammen efter gymnastik. At de ikke ligger topløse længere. At de er hysterisk optagede af deres udseende. For det er den eneste måde de rigtigt voksne har fantasi til at tolke de unges bevæggrunde. Og ja, nogle er sygeligt optaget af intimkirurgi og undertrykkende kvindebilleder. Andre er ikke. De vil bare helst selv bestemme, hvem der skal se dem nøgne.

Men nu hvor de magtfulde herrer har meldt sig på banen for at dømme mellem rigtig og forkert kvindeadfærd, vil jeg foreslå dem at løfte blikket en anelse og tage fat på større problemer end svømning og beklædning. Med den nyvakte interesse for undertrykkelse kan vi vel bare glæde os til at der for alvor bliver gjort noget ved alt det, der ikke harmonerer med det frigjorte selvbillede. For selv om kvinder i alle farver og med alle slags religiøs baggrund stormer frem i uddannelsessystemet afspejles det ikke i tilstrækkelig grad.

Her er lidt at gå i gang med:

 • At Danmark kun er på 19. pladsen som verdens mest ligestillede land.
 • At løngabet vokser.
 • At kontanthjælpsloftet rammer enlige forsørgere hårdest. Og enlige kvinder på barsel.
 • At de fleste daginstitutioner og skoler ikke har gjort sig én eneste tanke om køn og ligestilling. De mener det kommer af sig selv, alt imens de gladeligt arrangerer kønsstereotype aktiviteter, opfordrer til kønsopdelte fødselsdage etc.
 • At social kontrol og vold findes i alle samfundslag og alle samfundsgrupper. At dele af minoriteten er særligt hårdt belastet betyder ikke, at andre kvinder skal tie stille. Kæmper man for kvinders rettigheder må man tænke i ligeværdighed.
 • At langt de fleste, der foretager seksuelle overgreb, stalking, pædofili, partnervold og digitale krænkelser er mænd og at der kun sjældent falder dom i disse sager. Kun en ud af fem anmeldte voldtægter ender med domsfældelse.
 • At psykisk vold skal sidestilles med fysisk vold.
 • At hver tredje danske kvinde har været udsat for seksuel vold og/eller seksuel vold på et eller andet tidspunkt.
 • At 80 % af kvinder mellem 18 og 74 år ifølge en EU undersøgelse fra 2014 har oplevet sexchikane efter de fyldte 15 år.
 • At 12 % af alle danske kvinder mellem 18 og 74 år er blevet udsat for partnervold.
 • Der foregår – ifølge eksperters skøn – mere end 3000 voldtægter om året i Danmark. Kun 500 anmeldes.

23 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Problemet viser sig tydeligt, når mange nægter at tale om, at langt flere indvandrerpiger og Indvandrerkvinder bliver udsat for vold fra deres forældres og ægtemænds side, end etniske danske piger og kvinder, fordi man er “bange for, at gå racisternes/islamofobernes/nationalisternes ærinde”.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hetzen mod Ayaan Hirsi Ali var en skamplet af dimensioner, der viser at problemet med hvide, ikkemuslimske feminister, der er ligeglade med muslimske kvinders basale rettigheder, når de kæmper for egne rettigheder, er fuldstændigt reelt:

  Langt de fleste hvide, vestlige, ikke-muslimske feminister lod sig skræmme til, at betegne Ayaan Hirsi Alis modige kamp mod kvindelig omskæring, som “islamofobisk”.

  De såkaldt fundamentalistiske islamister påstod, at kvindelig omskæring var uomgængeligt for muslimske kvinder, hvis de ville være rigtige, ærbare muslimske kvinder, selvom der ikke står ét ord i Koranen om denne 7000 år gamle skik; der står faktisk at menneskekroppen er skabt perfekt.

  Men langt de fleste antiracister og feminister hoppede på islamisternes hadpropganda mod den modige, muslimske feminist, Ayaan Hirsi Ali, og betegnede Ayaa Hirsi Ali og hendes kamp mod kvindelig omskæring som “islamofobisk” – på trods af, at det jo er muslimske kvinder, der får glæde af et forbud mod kvindelig omskæring.

 3. Af Niels Larsen

  -

  “Eller at kvindesvømning i Gellerup skal forbydes, fordi det er et udslag af mænds ønske om at undertrykke og kontrollere, når kvinder – blandt andet, men ikke kun – på baggrund af deres religiøse overbevisning ikke har lyst til at bade sammen med mænd. ”

  For det første er kvindesvømning ikke forbudt – de har skam stadig ret til at dyrke denne glimrende sport.

  For det andet er det heller ikke blevet forbudt at oprette rene kvindehold i Gellerup. Det skal blot være i klubregi og udenfor normal åbningstid.

  For det tredje er vedtagelsen en sejr for ligeberettigelsen, idet mænd nu også har fuld adgang til badet i hele dets normale åbningstid.

  En diskrimination mod hankønnet er hermed ophævet! Og så kan kvinderne for øvrigt hyle op fra nu af og indtil Helvede fryser til is; der er IKKE tale om, at de er blevet krænket på deres rettigheder!

 4. Af Anne Lise Marstrand-Jørgensen

  -

  Har du mon overhovedet læst hvad indlægget handler om? Det virker ikke sådan.

  Iøvrigt er der bred enighed om at kvindelig omskæring er et sub-Sahara problem og ikke en accepteret muslimsk praksis. I Etiopien bliver en stor del af de kristne piger f.eks omskåret. Det er barbarisk og modbydeligt og heldigvis forbudt i Danmark. Kampen mod kvindelig omskæring er vigtig, men det virker som om du roder lidt rundt i det. Det er en kamp mod lemlæstelse af pigers kroppe, ikke en kamp mod venstreorienterede feminister. Og man kan godt nære en vis skepsis overfor Hirsi Ali af andre grunde.

  Jeg har endnu til gode at møde en feminist, der går ind for kvindelig omskæring. Kan du eventuelt smide et link?

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg påstår ikke, at danske feminister går ind for kvindelig omskæring, men det gør ikke sagen meget bedre, for de bakkede op om islamisternes hadkampagne mod den modige, muslimske feminist, der blev udsat for en fatwa, der dømte hende til døden, og kaldte hende “islamofob”..

  De var så bange for, at komme til at støtte “islamofoberne”, at de hellere tav, eller ligefrem gav islamisterne ret i deres hadpropagnda mod Ayaan Hirsi Ali, som mange stadig anser for at være “islamofob”, på trods af, at hun kæmper for muslimske kvinders basale rettigheder.

  Hirsi Alis kampfælle, Theo van Gogh, blev også hetzet af principløse multikulturalister, for sin angivelige “islamofobi” – på trods af, at de begge kæmpede for muslimske kvinders basale rettigheder.

  Det er muligt, at du ikke fulgte med, eller deltog i debatten dengang, men det gjorde jeg, og det er et banalt faktum, at Ayaan Hirsi Ali blev svigtet groft af de fleste feminister og af de fleste venstreradikale multikulturalister, fordi de var “bange for, at gå islamofobernes/racisternes/nationalisternes ærinde”…

 6. Af Uffe Staulund

  -

  @ Anne Lise Marstrand-Jørgensenm

  Du er heldig, at have KVINFO til at kæmpe for din sag, og alle os sure gamle mænd, må finde os i, at det er skatteyder kroner, som bruges på KVINFO.

  Begavede kvinder lader sig ikke undertrykke, de svømmer uden om, og venter ikke på at en torsk kommer forbi, for at fortælle dem, hvad de skal tro og tænke.

  Hvis det er så vigtigt, at den kvindesvømning skal foregå i Gellerup, så kan de undertrykte, da leje hele badet. Hvor svært kan det være?

  Wissal El-Arid er åbenbart en kvinde, som kræver særbehandling, hvorfor du på vegne af hende, kræver at byrådet i Århus skal bruge tid på at diskutere med hende, om hendes personlige problemer.

  Hvis vore folkevalgte skulle bruge tid på at diskutere med utilpassede muslimske kvinder, så ville der være endnu flere, som ikke havde lyst til politik.

  Dit lange blog indlæg virker som om, du lige er taget ud af fryseren, den skuffe som der brugtes til 68’er.

  Du er en nydelig kvinde at se på, og ser slet ikke Hønsestrik agtig ud selv om din retorik lyder sådan.

 7. Af P Christensen

  -

  De sørgelige rester af Vestens venstrefløj og kvindesagsforkæmpere har mange bortforklaringer.

  Dels hvorfor de har lokket arbejderne ned i et sort hul af social dumping, kaldet EU.

  Dels hvorfor de ikke tør kaste sig over undertrykkelse af kvinder, når den foretages af mænd under påskud af lovreligionen islam. Endog en undertrykkelse der er langt mere rabiat end hvad vestlige kvindesagsforekæmpere gik på barrikaderne imod for 40 år siden.

  Det er ynkeligt og utroværdigt.

 8. Af Niels Lemche

  -

  ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN har nu klart vist, hvorfor hun normalt ikke gider at have en åben diskussion på sine blogs, for indholdet af bidragene er latterligt og uden relation til emnet.

  Det forløsende ord her er: Det kan ske på klubbasis. Så kan man så ikke sige til de gode muslimske damer: Lav en klub og få den anerkendt. Så kan man ikke nægte jer den separate svømning.

  Selv om jeg godt kan forestille mig, at det ikke går så let. Byrådet i Aarhus er sokkert så berusede i egen succes, at de kan finde på at afslå og derved vise, at det hele handler om diskrimination.

 9. Af Niels Lemche

  -

  ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN har nu klart vist, hvorfor hun normalt ikke gider at have en åben diskussion på sine blogs, for indholdet af bidragene er latterligt og uden relation til emnet.

  Det forløsende ord her er: Det kan ske på klubbasis. Så kan man så ikke sige til de gode muslimske damer: Lav en klub og få den anerkendt. Så kan man ikke nægte jer den separate svømning.

  Selv om jeg godt kan forestille mig, at det ikke går så let. Byrådet i Aarhus er sokkert så berusede i egen succes, at de kan finde på at afslå og derved vise, at det hele handler om diskrimination.

 10. Af Lars Busk

  -

  Min religion forbyder mig at bade, hvor der er muslimer til stede.

  Kan jeg forvente, at AMJ også understøtter mig i kravet om, at der bør være tider i den lokale svømmehal, hvor muslimer er forment adgang?

  Jeg må skynde mig at tilføje, at der ikke er tale om, at vi er bange for dem, men i vor hellige bog står, at de er laverestående individer, og at man ikke kan vide, hvad de finder på. Derfor vil vil naturligvis ikke bade i det samme vand som dem.
  Vi anser også kyllinger, får og geder og især kameler for at være urene dyr, og at folk som spiser dem, synder mod vor guds vilje.
  Det er derfor vort ønske, at der oprettes spisesteder, hvor muslimer er forbudt adgang.

  Interessant nok gælder disse bud kun for mænd. Muslimske kvinder skal naturligvis være hjerteligt velkomne.

  Det kan for udenforstående måske virke fjollet, men som bekendt er det somme tider helt uforståeligt, hvad sådan en gud kan gå og finde på.
  Nogle guder virker somom de ikke er rigtige i hovedet, men hvad kan vi mennesker gøre?

 11. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Vi har en ung kvinde på vores arbejdsplads. Hendes far har slået hele familien med elledninger mm. i mange år. For et stykke tid siden stak hun af hjemmefra efter en voldelig episode. Ved det vanærede hun familien og faderen blev derved nød til at holde op med at udøve vold på familien. Alle børnene er på vej med forskellige gode uddannelser. Faderen er veluddannet. Han blev skadet i deres hjemland, og døjer derved med skader, men han slap dog mere nådigt end et andet familiemedlem, der blev dræbt. Af disse alvorlige grunde søgte familien asyl i Danmark. Moderen har ikke en uddannelse og forældrene blev sammenført i deres unge dage. Moderen må ikke gå ud og handle for faderen og hun taler ikke dansk. Denne unge kvinde har fortalt os, at unge kvinder i hendes alder faktisk kunne tænke sig et tørklædeforbud, fordi størstedelen af dem går med tørklæde, grundet familien, for ikke at gøre familien ked af det og grundet social kontrol. Kun en af hendes søskende er religiøs.

  Hun tror, at ca. halvdelen af hendes generation har en relativ fri opdragelse, hvor den anden halvdel bliver voldsomt kontrolleret, både drenge og piger. I miljøet er der generelt stærk social kontrol af de unge og kvinderne. Grundlæggende holder derved ca. 50 % af ikke vestlige indvandrere hinanden nede med social kontrol. Vi andre kender dette fra f.eks. Jehovas Vidner. Her udøves der også en stærk social kontrol.

  Vejen til bedre fremtid for indvandererkvinder mener jeg er, at samfundet lovgiver om indvandrerkvindernes adgang til det danske sprog og vej til større frihed.

  Vi har på vores arbejdsplads to prægtige indvandrerkvinder fra forskellige dele af Afrika og en virkelig sympatisk herre af ikke vestlig herkomst. Alle dygtige kollegaer.

 12. Af Lotte H

  -

  Kære Anne Lise Marstrand.
  Man har altså badetøj på i en svømmehal. Du skriver, at man er nøgen. Det betyder, at du i al din iver efter at støtte retten til kønsisolation og tildækning kommer til at sætte svømning i badetøj lig med at svømme nøgen. Altså for kvinder.

  Min bekymring er, at vi andre kvinder, der bare bader iført badetøj i en svømmehal, hvor også mænd bader, nu skal regnes som nogen, der “udstiller vores seksualitet”, og som nærmest er at regne for l… Det udtryk, (at udstille sin seksualitet) jeg har hørt fra muslimer adskillige gange.

  Du tror, det blot handler om personlig blufærdighed og frihed for de muslimske kvinder. Men det handler også om os andre, der jo så er skamløse. Det handler om en kulturel opfattelse af, at kvinder der ikke skjuler deres krop er at regne for l… (og i værste fald skal behandles derefter).

  I al din velmenende kamp mod undertrykkelse gør du os andre nøgne. Jeg venter på den dag, du indser, at dette er en konflikt, som ikke begge kvindesyn kan vinde.

  Vi andre kommer også til at bade isolerede og tildækkede, hvis ikke det kvindesyn, der ser hele kvindekroppen som et kønsorgan, og som ikke respekterer kvinder i badetøj, bliver korrigeret hos mændene. Simpelthen fordi det vil blive ubehageligt at bade sammen med mænd, der ser os som nogen, der udstiller vores seksualitet, selvom vi blot svømmer. Hvilken slags frihed er dét for kvinder?

  Spørgsmålet er: Hvilket kvindesyn ønsker du at støtte? Du får ikke begge i sameksistens. For de modsiger hinanden og er i konflikt.

 13. Af Inge Petersen

  -

  Mig bekendt skal man stadig have badetøj på i selve svømmehallen, og der er da stadig adskilte mands- og kvindeomklædeningsrum. Eller er der noget jeg har overset? Jeg skulle da heller ikke have noget af at dele omklædningsrum med andre end nogen af mit eget køn. Men det er jo heller slet ikke det , det handler om. Det handler om, at visse hunkønsvæsner ikke ønsker at dele vandbassin med fremmede hankøns. Godt nok. Men så må de melde sig ind i dertil oprettede klubber, der i forvejen har booket tid i svømmehallen. Og kan vi så ikke snart blive fri for alt det opblæste hysteri? Især fra de hysteriske feminist fortalere. Det er da til at få ondt i rene af. Tingene kan sagtens løses uden at skråle det ud fra alle altaner med korslagte aggressive arme og falset stemmer!

 14. Af Niels Larsen

  -

  Lotte H

  Du har ret. De 2 kvindesyn er modpoler og kan på ingen måde forenes.

  Og der ligger en helt åbenlys kvindekamp i at bekæmpe kønsopdeling i alle tilfælde og i alle situationer.

  En vigtig del af den kamp består i at kæmpe for et forbud mod muslimsk kvindebeklædning, som uanset om den bæres frivilligt eller efter tvang direkte modvirker integrationen.

 15. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Lars Busk
  Du har vist ikke læst Biblen. Det er måske Kellyanne Conways bibel du har læst. Det er nok fra Den “Alternative Bibel”.

  Vedrørende svømning.
  Jeg er enig med N.E. Lemche. Stift en forening, hvor kvinder kan svømme sammen. Eventuel kvinder af forskellig etnicitet, udenlandske som etniske danske. Her er der mulighed for venskab på tværs af lande og religion.

  Foreningslivet, skoler og arbejdspladser er det sted, hvor udlændinge får venner og bliver del af det danske samfund, derfor er det meget vigtigt, at indvandrere kommer i kontakt med disse ovennævnte institutioner.

  Jeg mener ikke, at skolerne skal til at kønsopdele svømmeundervisningen. Forældre skal ikke kunne tage deres børn ud af svømmeundervisning på grund af religion.

  Problemet her er dog, at resultatet kan blive, at forældrene sender deres børn på privatskoler, hvor de ikke har kontakt til etnisk danske børn og unge, hvilket jeg ikke finder heldigt for integrationen.

 16. Af Uffe Staulund

  -

  @ R. Harald Kristiansen,

  Den situation som de beskriver er sørgelig, men desværre ikke ualmindelig.
  Der er en stor intelligensreserve gemt i indvanderegruppen, og det er trist når den går til spilde.
  Der er desværre de religiøse fanatikere, som ødelægger det for alle de muslimer, som tilpasser sig.
  Med tilpasser sig, mener jeg at de overholder dansk lovgivning og opfører sig normalt.
  Hvad de gør i hjemmet af religiøse gerninger, må de selv om, bare de ikke skader andre borgere.

  Der var desværre en tid hvor utilpassede muslimer var i høj kurs i pressen og blandt politiske partier. De utilpassede havde brug for omtale, og det fik de.

  Den holdning, har gjort det svært for ordentlige muslimer, at blive respekteret og accepteret, det er beklageligt for alle.

  Det begyndte lige efter muhammedkrisen, hvor godhedssegmentet havde sin opblomstrings tid. Vi har alle måttet døje med de danske kendisser, som skammede sig over at være danskere. De som skammer sig over at være Danskere er desværre ikke flygtet.

  Du skriver at der skal lovgives, det mener jeg ikke. Vi har set hvor katastrofalt det går med den lovgivning som Christiansborg laver. Den eneste fordel ved den intensive lovgivning er at det skaffe arbejde til mange DJØF’er, med tilhørende personale.

 17. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kvindelig omskæring er en legemsbeskadigelse af kvinder, samt vold mod kvinder.

  Jeg har samme mening om omskæring af drengebørn. Skulle mænd ønske, at blive omskåret af religiøse, eller andre grunde, kan de vælge det senere i livet.

 18. Af Astrid Engell

  -

  Jeg lægger mærke til at du skriver: “Begavede kvinder lader sig ikke undertrykke, de svømmer uden om, og venter ikke på at en torsk kommer forbi, for at fortælle dem, hvad de skal tro og tænke.”
  Det er jo netop det AnneLise gør: hun svømmer uden om, og kommenterer intelligent og med overblik. Hvorfor er det så provokerende?

 19. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg i filteret? gider ikke skrive mere før det kommer på..

 20. Af Flemming Lau

  -

  Enhver fx Tyrkisk klub, forening kan til enhver tid, ringe til Bademesteren og leje svømmehallen for en time, udenfor alm åbningstid. I ’95 var lejen 500 Kr pr time. Lad os sige at lejen i 2017 er steget til 1000 Kr delt med 33 svømmere= 30 Kr pr næse. Jo flere, jo billigere! Normalprisen for en time er 35-40 Kr. No problems! Med mindre at man ikke lider af “hensynsbetændelse” og går ind for kulturel integration, altså!

 21. Af Henrik Petersen

  -

  “Klæd dig af, vær nøgen sammen med mænd….”.

  Dét har jeg nu aldrig oplevet i en svømmehal. Der er kønsopdelt omklædning og bad, og helt sikkert ingen, der får lov til at hoppe nøgen i vandet. Det skal bademestrene m/k nok sørge for ikke sker.

  Hvor denne Anne Lise Marstrand-Jørgensen har sine bizarre fantasier fra, er ikke godt at vide. De har blot ikke noget med virkeligheden at gøre.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  ““Klæd dig af, vær nøgen sammen med mænd….”. Dét har jeg nu aldrig oplevet i en svømmehal.”

  Jeg har heller aldrig så meget som hørt om mænd, der krævede, at kvinder skulle være nøgne, for at få adgang til svømmehallerne.

  Til gengæld erindrer jeg, at nogle feministiske aktivister for et par år siden smed brystholderne i en svømmehal, i protest mod, at danske mandschauvenister angiveligt tvang dem til at dække brysterne i svømmehallerne, mens de puritanske mandschauvenister selv badede med bar overkrop.

  Disse feminister havde også en fuldstændigt forkvaklet opfattelse af mænd, for der var ikke én eneste mand, der deltog i de følgende debatter om “retten til at smide brystholderne i offentlige svømmehaller”, der ikke gav fuld opbakning til kvinder, der vil bade uden brystholdere.

  Det var vel at mærke ikke savlende, mandschauvenistiske “mandsgrise”, der foreslog, at kvinderne skulle smide brystholderne i svømmehallerne; det var feministiske aktivister, der selv krævede retten til, at smide brystholderne.

 23. Af Henrik Rudolph

  -

  Uffe Staulund
  Du skriver indimellem nogle fornuftige ting , men hvad kommer det os andre ved at du synes at Marstrand er en nydelig kvinde at se på?
  Uden at uddybe det , har jeg feks den modsatte mening , hvilket også er ligegyldigt for andre.
  Hvad der derimod betyder noget , er at hendes vrøvlede blok bør modsiges.
  Byrådsmedlemmerne i Aarhus forvalter skatteborgernes penge og er forpligtiget til at tilgodese flertallets ønsker og ikke et mindretals udanske normer og ønsker.
  Marstrand er klart fortaler for at fremme ikke-danske normer på flertallets bekostning.
  Som skrevet ovenfor , er der ikke noget i vejen for at disse kvinder laver egen klub eller egen svømmehal.
  Men som det fremgår, hører de jo til en gruppe , der helst vil have (os) andre til at betale for deres ønsker og tror at de er i deres gode ret dertil .
  Nok pga deres naive tro på menneskerettigheder.
  Dvs troen på retten til at udnytte andre mennesker.

Kommentarer er lukket.